மக்கள் பயப்பட வேண்டாம் - அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் - 404tube.com

மக்கள் பயப்பட வேண்டாம் - அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார்

#chennairains
#Rain
#RainAlert

மழையை கண்டு மக்கள் அச்சப்படும் நிலை தற்போது இல்லை என அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Tamil NaduWeather update